Логотип Паризька Культура 23 października 2020
ТЕМИ
Artykuły z kwartalnika „Akcent"

Poniżej udostępniamy zbiór tekstów poświęconych ludziom Kultury. Artykuły ukazały się w latach 1988-2018 na łamach lubelskiego kwartalnika Akcent".
Redakcji pisma bardzo dziękujęmy za zgodę na ich publikację.  

Jerzy Święch: Jeleński i jego antologia.
Akcent 1988, nr 1. 

Jerzy Święch: Łobodowskiego godzina poezji.
Akcent 1989, nr 1.

Jan Sochoń: Lebenstein - droga przez ucho igielne.
Akcent 1991, nr 1.

Łukasz Marcińczak: Giedroyc – Sokrates czy Robespierre.
Akcent 2011, nr 1.

Iwona Hofman: Nikt mi go nie zastąpił [o "Listach z wyspy" Mieroszewskiego w oprac. Habielskiego].
Akcent 2013, nr 2.

Tomasz Kłusek: Przeznaczenie i bunt. Rzecz o pisarstwie Bogdana Madeja.
Akcent 2017, nr 1.

Józef Franciszek Fert: Śladami Józefa Łobodowskiego.
Akcent 2017, nr 3.

Łukasz Marcińczak: Kultura między swemi albo – czy Giedroyc zmarnował życie.
Akcent 2018, nr 4.

Bogusław Wróblewski: Emigracyjna odyseja w listach.
Akcent 2013, nr 3. 

Jerzy Święch: Iwaniuk.
Akcent 1990, nr 3
.

Edward Zyman: „Szukałem szczęścia po świecie, które było we mnie”. Wacław Iwaniuk (1912-2001)
Akcent 2002, nr 3.

Danuta Mostwin: Emigrant na pograniczu kultur. Dwa eseje o Polakach w Ameryce.
Akcent 1991, nr 4. i Akcent 2000, nr 4.

Wojciech Białasiewicz; O Polsce i sprawach polskich do amerykańskiej Polonii. Stefan Kisielewski w polonijnym eterze i na łamach chicagowskiego „Dziennika Związkowego”.
Akcent nr 1/2014 

Bogusław Biela; Świadectwo poety, czyli literatura ukraińska w kręgu zainteresowań paryskiej „Kultury”.
Akcent nr 3/2000

Stanislaus Blejwas o Polonii amerykańskiej.
Akcent nr 4/2000 

Wacław Iwaniuk; Gombrowicz i inni.
Akcent nr 1/1992


Alina Kochańczyk: Włochy były jego drugą ojczyzną
Akcent nr 3/2015

Alina Kochańczyk: Iwaszkiewicz i Jeleński - przyjaźń na odległość
Akcent nr 4/2009


Radosław Borzęcki: Historia neapolitańskiego mostu. ("Most" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego)  
Akcent nr 1/1997

Łukasz Marcińczak: Życie i inne fikcje
Akcent nr 4/2009


 

 

ПОВЕРНУТИСЬ НА ПОЧАТОК »