Логотип Паризька Культура 25 września 2020

10. rocznica śmierci Henryka Giedroycia