Лого Парижская Культура 22 ноября 2019
A-Z
Krzysztof Wasilewski, Relacje państwo – Kościół katolicki w prasowej debacie konstytucyjnej na przykładzie publicystyki miesięczników „Dziś. Przegląd Społeczny” i „Kultury” (1989-1997)

2013

academia.edu

Ewa Wiegandt, Kresy we współczesnych badaniach literackich

Warszawa 2008

„Prace Filologiczne”, LV /2008, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego   

К НАЧАЛУ »