Лого Парижская Культура 20 октября 2019
A-Z
Teresa Dalecka, Recepcja twórczości Czesława Miłosza na Litwie

Katowice, 2011

„Postscriptum Polonistyczne”, 1 (7) /2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego   
 

Beata Dorosz, Emigracja – kalkulacja (Jerzy Giedroyc, Aleksander Janta-Połczyński. Korespondencja 1947-1974)

Toruń 2010
„Archiwum Emigracji”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

К НАЧАЛУ »