Лого Парижская Культура 23 августа 2019
A-Z
Marek Żebrowski, Jerzy Giedroyć. Życie przed „Kulturą”

Kraków 2012

Wydawnictwo Literackie

Marek Żebrowski, Dzieje sporu. „Kultura” w emigracyjnej debacie publicznej lat 1947-1956

Warszawa 2007

Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego.

К НАЧАЛУ »