Лого Парижская Культура 28 ноября 2020
письма
Wacław Iwaniuk

Ежи Гедройц
„Niepokoi mnie ton ostatnich Pana listów...”
1968-12-09, Ежи Гедройц

Redaktor przekonuje rozgoryczonego Iwaniuka, że na emigracji nie brakuje wartościowych pisarzy i myślicieli. Wymienia nazwiska osób, które uważa za cenne „nabytki”, nie ukrywa jednak trudności w swojej pracy związanych z innymi wydawnictwami emigracyjnymi. 

Прочитать письмо целиком » jpg
„Kilka słów o polityce krajowej i emigracji”
1968-12-16, Wacław Iwaniuk

Iwaniuk pisze do Giedroycia odpowiedź na list, w którym Redaktor prosił go o napisanie artykułu o polityce i poezji – „Bez nazwisk”. Poeta odpowiada: „W każdym razie moje tezy i twierdzenia muszą być ilustrowane konkretnymi przykładami, czy nawet nazwiskami i to jest podstawowy warunek. Nie umiem pisać jak Mieroszewski, zawieszony w wyabstrahowanych prawdach.” Iwaniuk opisuje też swój stosunek do emigracji młodych z kraju – inaczej niż Giedroyc nie cieszy się z wyjazdów, czego powody wylicza w liście.

Прочитать письмо целиком » jpg
W sprawie mszy za Jana Palacha
1969-01-30, Wacław Iwaniuk

Iwaniuk streszcza Giedroyciowi informacje o zamówionej na jego prośbę mszy za Jana Palacha. Załącza klepsydrę podpisaną w imieniu zespołu „Kultury” i prosi o szybkie przesłanie ewentualnych uwag. Wspomina też o pomyśle przesłania pieniędzy na działalność czasopisma przez Kongres Polonii Kanadyjskiej.

Прочитать письмо целиком » jpg
Sprawa Palacha i rozmowy z Kołakowskim
1969-02-05, Ежи Гедройц

Redaktor dziękuje Iwaniukowi za załatwienie mszy w Montrealu w intencji Jana Palacha. Jednocześnie wypytuje o szczegóły rozmowy Benedykta Heydenkorna (czyli Bumka) z Leszkiem Kołakowskim. List jest dalszym ciągiem toczącej się między Giedroyciem a Iwnaniukiem dyskusji o tym, czy osoby takie jak Kołakowski i Bauman spełniać będą ważniejszą funkcję w kraju czy na emigracji. Redaktor opisuje także bieżące sprawy i pisze o planach stworzenia „schizmy komunistycznej”.

Прочитать письмо целиком » jpg
Śmierć Wierzyńskiego
1969-02-17, Ежи Гедройц

Redaktor informuje Iwaniuka o nieoczekiwanej śmierci Kazimierza Wierzyńskiego i w związku z tym prosi o wypowiedź do numeru „Kultury” poświęconego poecie. Wypytuje także o możliwości założenia w Kanadzie Towarzystwa Przyjaciół „Kultury”, za wzór dając organizację australijską.

Прочитать письмо целиком » jpg
К НАЧАЛУ »
Korespondenci