Лого Парижская Культура 23 ноября 2020
письма
Ежи Гедройц

Леопольд Унгер
Narodziny Brukselczyka
1970-02-05, Леопольд Унгер

Leopold Unger przesyła Redaktorowi odbitkę swojej recenzji z książki Bieńkowskiego „Motory i hamulce socjalizmu”. Jednocześnie nawiązuje do propozycji Giedroycia, aby rozpoczął publikować w „Kulturze”, proponuje dla siebie pseudonim „Brukselczyk”. Jego teksty polityczne ukazywały się regularnie przez całe lata 70. i część 80.

Прочитать письмо целиком » jpg
Pierwsze zadania Brukselczyka
1970-02-12, Ежи Гедройц

Giedroyc z opóźnieniem odpowiada na listy Ungera, w którym tamten proponuje nawiązanie współpracy. Jest zainteresowany i prosi o podesłanie materiałów do numeru kwietniowego. Redaktor proponuje też spotkanie w Paryżu.

Прочитать письмо целиком » jpg
Sprawa Tamary Tworkowskiej
1970-02-23, Ежи Гедройц

Giedroyc zwraca się do Ungera o pomoc w zorganizowaniu zbiórki na rzecz Tamary Tworkowskiej, córki jednej z oskarżonych w procesie taterników. Dziewczynka przebywała pod opieką prof. Kalinowskiego w Paryżu, kiedy jej matka przebywała w areszcie w Warszawie. Zdaniem Redaktora taka zbiórka mogła przyczynić się do skrócenia wyroku Tworkowskiej, a także działać źle na propagandę Warszawy. Jednocześnie Giedroyc przypomina Ungerowi o konieczności przysłania artykułu do dziesiątego następnego miesiąca.

Прочитать письмо целиком » jpg
Sprawa Tamary Tworkowskiej
1970-02-27, Леопольд Унгер

Unger bardzo zaangażował się w zaproponowane przez Redaktora działania na rzecz Tamary Tworkowskiej, córki jednej ze skazanych w procesie taterników. Pisze o swoich próbach (udanych i nieudanych) zainteresowania tą sprawą opinii publicznej. Jednocześnie przesyła Giedroyciowi propozycje tematów do pierwszego artykułu dla „Kultury”.

Прочитать письмо целиком » jpg Прочитать письмо целиком » jpg
Tematy dla Brukselczyka
1970-03-02, Ежи Гедройц

Redaktor odpisuje Ungerowi, które z podanych przez niego tematów artykułów wydają mu się najciekawsze i określa pożądaną długość tekstu („mniej więcej 8 str. maszynopisu”). Dziękuje też za zaangażowanie w sprawie Tworkowskiej.

Прочитать письмо целиком » jpg
К НАЧАЛУ »
Korespondenci