Лого Парижская Культура 23 ноября 2020
письма
Ежи Гедройц

Ежи Стемповский
Pomyślne wiadomości i plany
1950-06-03, Ежи Стемповский

Jerzy Stempowski informuje Giedroycia o perspektywie zdobycia nowoczesnej maszyny do pisania typu Varityper, wyraża też nadzieję zdobycia nowych prenumeratów dla "Kultury" w Szwajcarii. Dalej opisuje projekty dotyczące wysyłania pisma do Polski.

Sygn. Kor Red Stempowski 761

Прочитать письмо целиком » jpg Прочитать письмо целиком » jpg Прочитать письмо целиком » jpg Прочитать письмо целиком » jpg
Codzienne trudności z wydawaniem pisma
1950-06-06, Ежи Гедройц

Jerzy Giedroyc stwierdza, że zdobycie Varitypera byłoby wspaniałe, po czym porusza rozmaite sprawy związane z "Kulturą" i walką o prenumeratów.

Sygn. Kor Red Stempowski 761

Прочитать письмо целиком » jpg Прочитать письмо целиком » jpg Прочитать письмо целиком » jpg
Wznowienie testów Hostowca
1950-06-07, Ежи Стемповский

Stempowski odnosi się do spraw poruszonych przez Giedroycia w poprzednim liście, zwłaszcza do projektu wznowienia niektórych tekstów opublikowanych pod nawiskiem Pawła Hostowca. Apetyt na Varitypera rośnie - Stempowski uważa, że da się zdobyć dwa egzemplarze.

Прочитать письмо целиком » jpg Przeczytaj cały list »
Kolportaż broszurek w kraju
1950-06-07, Ежи Гедройц

Giedroyc wpada na nowe pomysły w sprawie Varityperów: można by dostarczyć kilka egzemplarzy za żelazną kulturę, co stanowiłoby świetną reklamę dla producentów i dałoby szansę na kolportaż opozycyjnych broszurek.

Sygn. Kor Red Stempowski 761

Прочитать письмо целиком » jpg Przeczytaj cały list »
Wokół spraw emigracji ukraińskiej
1950-06-14, Ежи Стемповский

Stempowski udziela Giedroyciowi informacji na temat bieżących spraw ukraińskiej emigracji i opisuje przygotowania Szwajcarii do III wojny światowej. List kończy się melancholijną konstatacją: "Zamiast wydać miljon dolarów na dobrą informację i wyciągnąć z niej konsekwencje, wielkie demokracje wolą wydać sto miljardów dolarów na koszty wojen, którym tak łatwo było zapobiec. Na to nic nie poradzimy, chyba że vari-typer pozwoli nam drukowac samodzielnie i że druki nasze będą dość dobre, aby zwrócić na siebie uwagę i oprzeć się potopowi tandety umysłowej".

Прочитать письмо целиком » jpg Прочитать письмо целиком » jpg Прочитать письмо целиком » jpg Прочитать письмо целиком » jpg
К НАЧАЛУ »
Korespondenci