Лого Парижская Культура 23 февраля 2020

Leszek Kołakowski
Główne nurty marksizmu. Powstanie – rozwój – rozkład.

Tom I. Książka jest podsumowaniem ewolucji doktryny marksistowskiej w czasach życia jej twórców i jedną z najbardziej zaawansowanych prac na ten temat w latach 70-tych.

К НАЧАЛУ »