Лого Парижская Культура 20 ноября 2019
Fascynacja Piłsudskim Rysunki Józefa Czapskiego w "Kulturze" Zbiór dedykacji dla Jerzego Giedroycia Pierwszy numer "Kultury"
Поддержите «Культуру»!

Opieka i szerokie udostępnianie archiwów kosztują. Państwa wsparcie i pomoc są konieczne. Tu można wpłacić darowiznę na ten cel. Dziękujemy!

Logo Kultura Paryska Помогите сохранить наследие Литературного института!
цитата за цитатой
Из Бухареста меня вывезли англичане. Я дружил с английским посольством.
Ежи Гедройц