Logo Kultura Paryska 31 października 2020
A-Z
Marlena Kaczmarek, Geneza i rozwój prasy polonijnej oraz emigracyjnej

Sosnowiec 2012

„Rocznik Prasoznawczy”, VI/2012

Maryna Kazłouskaya, Maria Pushkina, Recepcja twórczości Czesława Miłosza na Białorusi

Katowice 2011

„Postscriptum Polonistyczne”, 1 (7) /2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego   

Marek Kornat, Między literaturą a polityką. Korespondencja Jerzego Giedroycia z Czesławem Miłoszem

Paryż 2004
„Zeszyty Historyczne”, zeszyt 150

Bartosz Kaliski, Przerzut od Giedroycia

Warszawa 2004

„Karta”, 40/2004. Ośrodek KARTA.

Andrzej St. Kowalczyk, Jerzy Giedroyc w Bukareszcie (1939-1940)

Paryż 2001
„Zeszyty Historyczne”, zeszyt 136

Recepta na dobre pismo

Nowy Jork 1999

Z Jerzym Giedroyciem rozmawiała Julia Karkowska. „Nowy Dziennik”, „Przegląd Polski”, 30 IV 1999

Stefania Kossowska, Antykultura

Londyn 1992

„Tydzień”,  1992, nr 29

POWRÓT DO POCZĄTKU »