Logo Kultura Paryska 23 października 2019
A-Z
POLECANE AUDIO
  • Ostatnie dni Andrzeja Stawara

    Zofia Hertz o Andrzeju Stawarze. Korespondencja, przyjazd do Paryża. Nieuleczalna choroba, śmierć. Prochy wysłane do Polski, na adres Związku Literatów. Nekrologi w prasie, konkurs na nagrodę im. Stawara. Po wydaniu przez Kulturę książki Stawara - nagroda zostaje zlikwidowana.