Logo Kultura Paryska 5 kwietnia 2020
A-Z
Krzysztof Pomian
Teksty najważniejsze
1.     Herling–Grudziński – emigracja heroiczna, „Kultura”, nr 12/411, 1981, s. 82–86
2.     Czas Lebensteina, „Kultura”, nr 7/454–8/455, 1985, s. 21–28
3.     «Kultura» et son cercle. Guide de l’exposition, Bibliothèque Polonaise 12.12.1986–10.01.1987, Paris 1986, 63 s.
4.     Jeleński: szkic do portretu, „Kultura”, nr 7/478–8/479, 1987, s. 14–24
5.     O «Kulturze»: wspomnienia i opinie, [materiały do książki zebr. i ułożyli G. i K. Pomianowie; książkę przygot. do druku A. Kowalska et al.], Londyn 1987, 178 s.
6.     Les quarante ans de la revue «Kultura», „PEN Club français. Informations”, III 1987, s. 8–9
7.     (Wyd.), «Kultura» i jej krąg 1946–1986, Paris 1988,
8.     Redaktor i Publicysta – o polityce «Kultury, in: «Kultura» i jej krąg, s. 7–25
9.     Idem, „Arka”, nr 23, 1988,  s. 37–49
10.    Un manichéisme à l’usage de notre temps, in: G. Herling, Journal écrit la nuit: précédé de feuilles des anciens journaux, trad. du pol. par T. Douchy, Paris 1989, s. 9–19
11.    Manicheizm na użytek naszych czasów, in: G. Herling–Grudziński, Dziennik pisany nocą 1971–1972, Warszawa 1990, s. I–IX
12.    Jeleński. Szkic do portretu,in: Zostało tylko słowo... Wybór tekstów o «Kulturze» paryskiej i jej twórcach, Lublin 1990, s. 124–134
13.     Nagrody «Kultury» za rok 1989. Nagroda publicystyczna im. Juliusza Mieroszewskiego – Michał Heller (Adam Kruczek), „Kultura”, nr 1/508–2/509, 1990, s. 177–178
14.    Czas Lebensteina, in: Jan Lebenstein. Katalog wystawy, kwiecień–maj 1992, Warszawa 1992 [b. paginy]
15.    Rozmowa Krzysztofa Pomiana z Jerzym Giedroyciem, „Kultura”, nr 1/532–2/533, s. 83–90
16.     Nagrody «Kultury» za rok 1992. Nagroda publicystyczna im. Juliusza Mieroszewskiego – Karol Modzelewski, „Kultura”, nr 1/544–2/545, 1993, s. 141–142
17.    Nagrody «Kultury» za r. 1993. Nagroda publicystyczna im. Juliusza Mieroszewskiego: Krzysztof Wolicki, „Kultura”, nr 1/556–2/557, 1994,  s. 172–174
18.    J. Giedroyc, Autobiografia na cztery ręce, oprac. i posłowiem opatrzył K. Pomian Warszawa 1994, 326 s.
19.     Herling-Grudziński i powojenna literatura polska, rozm. przepr. Z. Kudelski, „Kresy”, nr 19, 1995, s. 35–43
20.     Pisarz pod wulkanem, rozm. przepr. Z. Kudelski, „Ex Libris”, nr 51 s. 1–3 [G. Herling–Grudziński]
21.    Wraz z  G. Pomian, Jak powstawała wystawa «Kultury», in: «Kultura» i jej krąg, Lublin 1995, [10 s.]
22.     Manicheizm na użytek naszych czasów, in: G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą 1971–1972, Warszawa 1995, s. 5–13
23.     J. Giedroyc, Autobiografia na cztery ręce, oprac. i posłowiem opatrzył K. Pomian, Warszawa 1996, 354 s.
24.     Giedroyc: sylwetka, „Zeszyty Literackie”, nr 4 (56), 1996, s. 51–53
25.     Redaktor – sposób istnienia, „Tygodnik Powszechny”, nr 30, 1996,dod. s. II [90-lecie urodzin J. Giedroycia]
26.     Herling-Grudziński – emigracja heroiczna, in: Z. Kudelski (red.), Herling–Grudziński i krytycy. Antologia tekstów, Lublin 1997, s. 29–32
27.     Manicheizm na użytek naszych czasów, ibidem, s. 48–54
28. Jest w nim pewien żar..., „Wiadomości Uniwersyteckie. Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej”, rok 7, maj 1997, s. 3–4 [doktorat hc GHG]
29.     «Kultura» jako źródło życia, „Gazeta Wyborcza”, nr 271, 1999, s. 10–13 [fragm. wstępu do koresp. J. Giedroyc–J. Mieroszewski]
30.     J. Giedroyc, J. Mieroszewski, Listy 1949–1956, wybrał i wstępem poprzedził K. Pomian; przypisami i indeksami opatrzyli J. Krawczyk i K. Pomian; szkicem o Mieroszewskich i Mieroszewskim uzup. P. Wandycz, Warszawa 1999, cz. 1, 469 s., cz. 2, 610 s. [Część 1: K. Pomian: Aktualność Mieroszewskiego; P. Wandycz: O Mieroszewskim i Mieroszewskich; Listy 1950–1954, Część 2: Listy 1955–1956; K.P.: Nota wydawcy; J. Krawczyk, K. Pomian: Podziękowania; Indeks osób; Indeks czasopism; Indeks instytucji; Wykaz skrótów]
31.     J. Giedroyc, Autobiografia na cztery ręce, oprac. i posłowiem opatrzył K. Pomian, Warszawa 1999, 388 s.
32.     Jest w nim pewien żar..., „Gazeta Wyborcza”, nr 156, 2000, s. 6 [G. Herling–Grudziński 1919–2000]
33.     W kręgu Giedroycia, Warszawa 2000, 218 stron
34.     Jerzy Giedroyc w historii Polski, in: Jerzy Giedroyc doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej, Lublin 2000, s. 17–26
35.     Jerzy Giedroyc w historii Polski,Kultura”, nr 10/637, 2000, s. 20–28
36.     Jerzy Giedroyc w historii Polski, „Rzeczpospolita”, nr 253, 2000, s. D2 [fragm.]
37.     Archipelag polskiej pamięci, „Gazeta Wyborcza”, [Lublin] nr 251, 2000, s. 6 [fragm. W kręgu Giedroycia]
38.     Jerzy Giedroyc: redaktor, polityk, człowiek, zebrał, do druku przygot. i wstępem poprzedził K. Pomian, Lublin 2001, 302 s.
39.     Zwrócony ku przyszłości. Rok temu, 14 września zmarł Jerzy Giedroyc, „Rzeczpospolita”, nr 216, 2001, s. D1
40.     Redagowanie Polski, „Przegląd Polityczny”, nr 51,2001,  s. 106–107
41.     Trzeba ratować Instytut Literacki, „Gazeta Wyborcza”, nr 234,2003,  s. 14
42.     Lebenstein: cielesność i historia, in: A.Wat, D. Wróblewska (red.), Jan Lebenstein, t. 1: Rozmowy o sztuce własnej, o tradycji i o współczesności, Warszawa 2004, s. 15–21
43.     Czas Lebensteina; Lebenstein: droga pod prąd, ibidem, t. 2: Eseje, recenzje, wspomnienia, s. 88–93 i 271–277
44.     Z «Kulturą» w IV RP: przesłanie Giedroycia i Mieroszewskiego – nieodrobiona lekcja demokracji, „Tygodnik Powszechny”, nr 40, 2006, s. 14
45.     Europejskie wizje «Kultury», „Gazeta Wyborcza”, nr 299, 2006, s. 28–29
46.     J. Giedroyc, Autobiografia na cztery ręce, oprac. i posłowiem opatrzył K. Pomian, Warszawa 2006, 388 s.
47.     Jerzy Giedroyc w historii Polski, in: B. Kerski, A. S. Kowalczyk (red.), Realiści z wyobraźnią: «Kultura» 1976–2000: wybór tekstów, Lublin, Warszawa 2007, cz. 1, s. 27–33
48.     Rozmowa Krzysztofa Pomiana z Jerzym Gierdoyciem, ibidem, cz. 1, s. 83–89
49.     Jeleński: szkic do portretu, ibidem, cz. 2, s. 531–539
50.     Europejskie wizje «Kultury», in: Ł. Jasina, J. Kłoczowski, A. Gil (red.), Aktualność przesłania paryskiej «Kultury» w dzisiejszej Europie. Zbiór studiów, Lublin 2007, s. 157-166
51.     Jeleński: načrt portretu, in: A. Michnik, M. Heveši (red.), Kultura: výber esejí z pol’ského emigrantského časopisu, Bratislava 2008, s. 469–477
52.     Constantin Jelenski, „La Nouvelle Revue Française”, nr 584,2008,  s. 319–320
53.     Znaczenie wizji politycznej Jerzego Giedroycia, in: A. Mencwel et al. (red.), Jerzy Giedroyc: kultura, polityka, wiek XX: debaty i rozprawy, Warszawa 2009, s. 33–36
54.     Podsumowanie, ibidem, s. 401–404
55.     „   Manicheizm na użytek naszych czasow“ w: G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany noca, t. I 1971-1981, Wydawnictwo Literackie, Krakow 2011, s. 5-14.
56.     « Kultura et ses archives » w : Stéphanie Cudre-Mauroux i Irmgard W. Wirtz (wyd.), Literaturarchiv – Literarisches Archiv. Zur Poetik literarischer Archive, Wallstein Chronos, Goettingen- Zurich 2013,  s. 75-89.
POWRÓT DO POCZĄTKU »