Logo Kultura Paryska 9 sierpnia 2020
LUDZIE
Zygmunt Hertz

LATA NAJWAŻNIEJSZE

 

1908 18 stycznia w Warszawie przychodzi na świat Zygmunt Hertz. 
1920  Wraz z rodziną mieszka w Łodzi.
1926  Zdaje maturę w Wyższej Szkole Realnej w Łodzi. Studiuje w Wielkiej Brytanii, najpierw w Owens College w Manchesterze, a później w London School of Economics. 
1938  Na początku roku poznaje Zofię Neuding.
1939 Ślub. 24 sierpnia zostaje powołany do służby w 1. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej w Warszawie. Zwolniony z wojska. Przedostaje się do Stanisławowa.
1940 Zostają wraz z żoną aresztowani przez NKWD i zesłani do posiołka Cyngłok w  Maryjskiej ASRS. Spędzili tam 14 miesięcy, pracując przy wyrębie lasu. 
1941 Zwolnieni na mocy układu Sikorski-Majski, we wrześniu dotarli do formowanej Armii Polskiej w ZSRS. Zostaje przydzielony do 6. Dywizji, a następnie przeniesiony do 7. Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej. 
1942 Ewakuowany wraz z wojskiem, służy w 8. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej Ciężkiej, z którym przeszedł cały szlak bojowy, włącznie z kampanią włoską. 
1944 Bierze udział w bitwie o Monte Cassino.
1946 Dołącza do zespołu Instytutu Literackiego. Zajmuje się administracją, wysyłką wydawnictw, prenumeratą, gromadzeniem wycinków prasowych. Pomaga w korektach i adiustacjach.
1947 13  października dociera wraz z żoną nad Sekwanę. Zamieszkują z Jerzym Giedroyciem, Józefem Czapskim na avenue de Corneille w podparyskiej miejscowości Maison-Laffitte.
1948 Zostaje zdemobilizowany w Calais, uzyskuje status uchodźcy politycznego we Francji.
1979 5 października umiera po długiej i ciężkiej chorobie. Został pochowany na cmentarzu w Le Mesnil-le-Roi. Dla uczczenia jego pamięci Instytut Literacki ustanowił stałą Nagrodę Literacką im. Zygmunta Hertza.
Piszą o Zygmuncie Hertzu

Karol Zbyszewski, Zagubieni romantycy
            „Kultura” 1959, nr 10/144, s. 27-46
Nekrolog Zygmunta Hertza i ogłoszenie nagrody literackiej Jego imienia
            „Kultura” 1979, nr 11/386, s. 3
Józef Czapski, Zygmunt
            „Kultura” 1979, nr 11/386, s. 5-6Józef Sadzik, Homilia w dniu pogrzebu śp. Zygmunta Hertza
            „Kultura” 1979, nr 11/386, s. 6-9
Konstanty A. Jeleński, Zygmunt Hertz, mój przyjaciel
            „Kultura” 1980, nr 1/388-2/389, s. 171-174
Czesław Miłosz, Był raz…"
            „Kultura” 1980, nr 3/390, s. 107-117
O „Kulturze”. Wspomnienia i opinie, oprac. Grażyna i Krzysztof Pomian
             Londyn 1987
Marek Nowakowski, Nawijaj, nawijaj!...
           „Kultura” 1992, nr 11/542, s. 128-134
Gustaw Herling-Grudziński, Pisarz czysto prywatny, (w) Zygmunt Hertz, Listy do Czesława Miłosza, wybór i oprac. Renata Gorczyńska
           Paryż 1992, s. 7-9
Piotr Piaszczyński, Czytając Zygmunta Hertza
           „Kultura” 1993, nr 9/552, s. 31-32
Małgorzata Ptasińska, Rzymskie lata Instytutu Literackiego
           „Zeszyty Historyczne” 2001, z. 137, s. 3-34
Anna Olszewska, Zygmunt Hertz (1908-1979) - absolwent Szkoły Zgromadzenia Kupców w Łodzi (Dokumenty)            „Zeszyty Historyczne” 2007, z. 162, s. 169
Monika Sędłak, Zygmunt Hertz. W dwudziestą piątą rocznicę śmierci
           „Zeszyty Historyczne” 2004, z. 149, s. 64

POWRÓT DO POCZĄTKU »