Logo Kultura Paryska 3 czerwca 2020
A-Z
Emanuel Halicz
Teksty najważniejsze

Ksiądz Brzóska. Hierarchia kościelna a powstanie styczniowe
      Zeszyty Historyczne 1980, z. 54, s. 40-58.
Kraje skandynawskie wobec powstania styczniowego
     
Zeszyty Historyczne 1987, z. 81, s. 21-33
„Le Nord” o konflikcie rosyjsko-polskim i o jego perspektywach
      ,,
Zeszyty Historyczne  1985, z. 74, s. 58-66

POWRÓT DO POCZĄTKU »