Logo Kultura Paryska 7 kwietnia 2020
A-Z
Piszą o Andrzeju Bobkowskim

Aleksander Grobicki, Ślady na »Czarnym piasku«
            „Kultura” 1961, nr 1-2 (159-160), s. 71-89
Józef Czapski, Querido Bob
            „Kultura” 1961, nr 9 (167), s. 5-9
Tymon Terlecki, Andrzej Bobkowski
            „Wiadomości” (Londyn) 1962, nr 32, s. 1
Kazimierz Wierzyński, Andrzej Bobkowski [w:] tegoż, „Cygańskim wozem”
            Londyn 1966
Paweł Zdziechowski, Wizja Andrzeja Bobkowskiego
            „Kultura” 1971, nr 4 (283), s. 131-134Jerzy Giedroyc, Andrzej Bobkowski [w:] „J. Giedroyc, A. Bobkowski, Listy 1946–1961”, wybrał, opracował i wstępem opatrzył J. Zieliński
            Warszawa 1997, s. 13-14
Jerzy Zieliński, Kronika walki [w:] „J. Giedroyc, A. Bobkowski, Listy 1946-1961”, wybrał, opracował i wstępem opatrzył J. Zieliński
            Warszawa 1997, s. 5-12
Andrzej S. Kowalczyk, Słowa - Rzeczy - Życie. Świat według Bobkowskiego [w:] A. Bobkowski, „Przysiągłem sobie, że jeśli umrę, to nie w tłumie... Korespondencja z Anielą Mieczysławską 1951–1961”, do druku podał, wstępem i przypisami opatrzył A.S. Kowalczyk
            Wałbrzych 2003, s. 5-35.
Redakcja J. Klejnockiego i A.S. Kowalczyka, „Buntownik, cyklista, kosmopolak: o Andrzeju Bobkowskim i jego twórczości”
            Warszawa 2011.

POWRÓT DO POCZĄTKU »