Logo Kultura Paryska 5 grudnia 2020
LUDZIE
Zofia Hertz

LATA NAJWAŻNIEJSZE

1910  Przychodzi na świat 27 lutego w Warszawie, przy ulicy Kruczej 40.
1928  Zdaje maturę i rozpoczyna studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim.
1929  Przerywa studia. Pracuje w Łodzi w kancelarii notarialnej.
1933  Zdaje egzamin notarialny. Zostaje pierwszą kobietą, kandydatką na to stanowisko.
1939  W lutym zostaje żoną Zygmunta Hertza. Wybucha II wojna światowa.
1940  W Stanisławowie odnajduje męża, w trakcie podróży powrotnej do Warszawy, we Lwowie, zostają aresztowani przez NKWD i zesłani do Maryjskiej ASRS.
1941  Uwolnienie na mocy układu Sikorski-Majski. Oboje wstępują do Armii Polskiej w ZSRS. Pracuje w redakcji „Orła Białego” w Buzułuku.
1942  Poznaje Józefa Czapskiego, pracuje w Jungi-Jul, gdzie wówczas stacjonował sztab armii. W sierpniu zostaje ewakuowana na Bliski Wschód.
1943  Pracuje w redakcji „Parady”, w Kairze. W Quizil Ribat w Iraku poznaje Jerzego Giedroycia.
1944  Dociera wraz 2. Korpusem do Włoch. Pracuje w redakcji „Dziennika Żołnierza APW” we Florencji, potem w Bolonii.
1945  Zakończenie II wojny światowej, Zofia Hertz wraz z mężem pozostają na uchodźstwie i nadal służą w 2. Korpusie Polskim Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
1946  W lutym w Rzymie powstaje Instytut Literacki. Zofia prowadzi sekretariat oficyny. Zostaje najbliższą współpracowniczką Jerzego Giedroycia.
1947  Ukazuje się pierwszy numer „Kultury”. Instytut Literacki przenosi się do Paryża.
1948  Zostaje zdemobilizowana, uzyskuje status uchodźcy politycznego we Francji.
1962  Od numeru czerwcowego „Kultury” prowadzi rubrykę „Humor krajowy”.
1979  Umiera Zygmunt Hertz.
2000  Po śmierci Redaktora Zofia Hertz zostaje dyrektorem Instytutu Literackiego. Wydaje ostatni - 637. - numer „Kultury”.
2001  Z rąk mera Maisons-Laffitte otrzymuje Medaille d’Or de la Ville.
2003  Umiera 20 czerwca w szpitalu w Maisons-Laffitte.

Zofia Hertz
Teksty najważniejsze

Artykuły:
Maria Wasung (1905-1991)
           „Kultura” 1993, nr 5/548, s. 126-127Nagroda Przyjaźni i Współpracy: Kazimierz Romanowicz
            „Kultura” 1994, nr 1/556-2/557, s. 172-178Nagroda Przyjaźni i Współpracy: Jacek Krawczyk
           „Kultura” 1996, nr 1/580-2/581, s. 186-190
60 lat „Orła Białego"
           „Zeszyty Historyczne” 2001, nr 138, s. 146

Opracowania:
Humor krajowy, [oprac.] w latach 1962-1990 na łamach „Kultury”

Tłumaczenia w „Kulturze”:
Curzio Malaparte - Historia jutra
            „Kultura” 1949, nr 6/23
Arthur Koestler - Półdziewice i upadłe anioły
            „Kultura” 1949, nr 9/26
Jean Bernier - Rzeczywistość rosyjska w oczach Ciligi
            „Kultura” 1951, 2/40-3/41
Alexandre Cretzianu - Rumunia a Wrzesień 1939
            „Kultura” 1954, nr 3/77
François-Gil Bondy - Bonn – stolica mimo woli
           „Kultura” 1955, nr 6/92
Hubert Ripka - Konferencja czterech a Wschodnia Europa
            „Kultura” 1955, nr 6/92
Jeanne Hersch - Czy radio, film i prasa zagrażają kulturze?
            „Kultura” 1955, nr 11/97
Jeanne Hersch - Rewolucja i fetysze
            „Kultura” 1956, nr 4/102
Jean Meynaud - Paryskie spotkania
            „Kultura” 1957, nr 1/111-2/112
Chińskie notatki (anonimowego autora)
            „Kultura” 1959, nr 4/138
Pierre Lyet - Gdy Niemcy miażdżyły Polskę
            „Kultura”, 1959, nr 10/144
Noel N. Madger - O Chinach prawdziwie
            „Kultura” 1961, nr 3/161
Maxime Rodinson - Komunizm i trzeci świat
            „Kultura” 1961, nr 3/161François Fejtö - Panorama światowego komunizmu w roku 1963
            „Kultura” 1963, nr 11/193
Michel Garder - Konflikt chińsko-sowiecki
            „Kultura” 1967, nr 3/233
Michel Aucouturier - Niezaproszeni na uroczystość
            „Kultura” 1967, nr 12/242Michel Garder - Rewolucja czechosłowacka, (Zeszyt specjalny poświęcony wydarzeniom w Czechosłowacji)
            „Kultura” 1968/253Aleksander Sołżenicyn - List otwarty do Związku Pisarzy Sowieckich po wykluczeniu go ze Związku
            „Kultura” 1969, nr 12/267
Raymond Leopold Bruckberger - List do Papieża
            „Kultura” 1973, nr 10/313Wywiad z Andriejem Sacharowem udzielony Edwardowi Villonowi, dyr. Biura „Agence France-Presse” 23 VIII 1973
            „Kultura” 1973, nr 10/313Morderczy bieg Historii jest nieodwracalny - wywiad z Aleksandrem Sołżenicynem udzielony korespondentowi „Le Monde” Alain Jacobowi i koresp. Associated Press
            „Kultura” 1973, nr 10/313, s. 45-56Hugh McLean - Odznaczenie Czesława Miłosza (Przemówienie Dziekana Hugh McLeana w czasie uroczystości związanej z zakończeniem roku akademickiego na Uniwersytecie w Berkeley i nadaniem Miłoszowi nagrody Neustadta i odznaczenia „The Berkeley Citation”
            „Kultura” 1978, nr 9/372
Philippe Marcovici - Jaruzelski laureatem nagrody pokoju
            „Kultura” 1982, nr 11/422

Tłumaczenia w „Zeszytach Historycznych”:
Charles de Gaulle - Bitwa o Wisłę – dziennik działań wojennych oficera francuskiego
            „Zeszyty Historyczne” 1971, nr 19

Tłumaczenia książek:
Michel Garder - Agonia reżimu w ZSSR
            Biblioteka „Kultury”, t. 122 „Archiwum Rewolucji”
            Paryż 1965

POWRÓT DO POCZĄTKU »