Logo Kultura Paryska 13 lipca 2020
A-Z
piszą o Juriju Ławrinence

BEO (Bohdan Osadczuk), Polonica w prasie ukraińskiej. W tekście wzmianka na temat artykułu opublikowanego na łamach Ukraińskich Wisti, autorstwa Jurija Dywnycza (pseudonim Ławrinenki) na temat powstania ukraińskiego na Ziemi Halickiej,  
            „Kultura” 1952, nr 6/56
Gustaw Herling-Grudziński, Komentarz tłumacza.
           „Kultura” 1959, nr 3/137
Józef Łobodowski, Dwie antologie.   
           „Kultura” 1960, nr 6/152
J. Ł. (Józef Łobodowski), Kijów o Antologii.
           
„Kultura” 1962, nr 5/175

POWRÓT DO POCZĄTKU »