Logo Kultura Paryska 4 lipca 2020
 • Revues polonaises

  Preuves, nr 168
  --.01.1965
  ( Francja )
  Charakterystyka dwóch polskich literackich miesięczników, kierowanej przez Jarosława Iwaszkiewicza „Twórczości” i „Dialogu” założonego w 1956 roku przez Adama Tarna.
 • Raz na lewo – raz na prawo, czyli walczyk niepodległości

  Związkowiec
  02.02.1965
  ( Kanada )
  Lektura grudniowego numeru „Kultury” (1964) skłania autora do rozmyślań nad politycznymi wyborami Polaków
 • „Samobójstwo Zachodu”

  Dziennik Chicagoski
  04.02.1965
  ( USA )
  Przedrukowane z „Kultury” nr 1-2 (207-208) fragmenty artykułu „Ideologia samobójstwa”.
 • Coś o muzyce

  Tygodnik Powszechny, nr 10
  07.02.1965
  ( Polska )
  W wielowątkowym felietonie wzmianka o współpracy autora z dwutygodnikiem „Bunt Młodych”, wydawanym przed wojną w Warszawie przez Jerzego Giedroycia.
 • Wpływ emigracji na kraj

  Głos Polski
  12.02.1965
  Garść uwag na temat peerelowskiej polityki wobec emigracji.
POWRÓT DO POCZĄTKU »