Logo Kultura Paryska 3 czerwca 2020
 • Polacy w Argentynie

  Dziennik Chicagoski
  06.01.1965
  ( USA )
  Przedruk z „Kultury” nr 12 (206). Fragment artykułu Witolda Kussa „Polacy w Argentynie”.
 • Poeci ery atomowej

  Związkowiec
  09.01.1965
  ( Kanada )
  Recenzja trzech tomów emigracyjnej poezji, Kazimierza Wierzyńskiegp „Kufer na plecach” i Bohdana Czaykowskiego „Spór z granicami” (obydwie pozycje wydane przez Instytut Literacki w roku 1964) oraz Romualdy Bromke „Moje rymy” (Londyn 1964 Polskie Towarzystwo Literackie).
 • Miary moralne są niepodzielne

  Oblicze Tygodnia, nr 308 (358)
  09.01.1965
  ( Wielka Brytania )
  Recenzja artykułów, pióra Józefa Czapskiego i Bohdana Brodzińskiego, ogłoszonych na łamach „Kultury” nr 10 (204), omawiających książkę niemieckiego historyka Hansa von Krannhalsa „Der Warschauer Aufstand 1944”. Autor recenzji podejrzewa Józefa Czapskiego o chęć relatywizacji niemieckich win z okresu II wojny światowej.
 • Emigracja o Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

  Nowy Świat. Dodatek Tygodniowy „Ogniwo”
  09.01.1965
  ( USA )
  Przegląd publikacji emigracyjnych wydanych w związku z 600-leciem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szerzej omówiona gawęda Jana Bielatowicza „Gaude Mater Polonia” (Paryż 1964 Instytut Literacki).
 • Na manowcach zdrady narodowej

  W[rocławski] T[ygodnik] K[atolików], nr 2
  10.01.1965
  ( Polska )
  Paxowski tygodnik tropi zdrajców narodu - „polskich sojuszników zachodnioniemieckich rewizjonistów”, którzy dają się użyć do „dywersji wymierzonej w najżywotniejsze interesy Polski i Polaków”.
POWRÓT DO POCZĄTKU »