Logo Kultura Paryska 4 czerwca 2020
 • Danuta Mostwin – Wywiad Korespondencyjny

  Nowy Świat, nr 2
  --.--.1965
  ( USA )
  Danuta Mostwin opowiada o swojej twórczości, publikacjach i problemach emigracji.
 • Befsztyk był jej jedyną przyjemnością

  Dziennik Polski, nr 1
  01.01.1965
  ( Wielka Brytania )
  Informacja o śmierci pani Dallemagne, która „omal do śmierci była praczką falansteru paryskiej Kultury”.
 • Rok 1964 przyniósł dwie sensacyjne publikacje naświetlające przyczyny katastrofy narodu polskiego, który winien wysunąć z nich wnioski na przyszłość

  Narodowiec
  01.01.1965
  ( Francja )
  Omówienie wspomnienia Adama Ciołkosza poświęconego zmarłej w roku 1964 Wandzie Wasilewskiej, opublikowanego w grudniowym numerze „Kultury” (1964) i pracy Bernda Rulanda „Deutsche Botschaft Moskau, 50 Jahre Schicksal zwischen Ost und West”, Bayreuth 1964 Hestia-Verlag.
 • Nowa Emigracja Zarobkowa z Polski Do Francji

  Ameryka – Echo
  03.01.1965
  ( USA )
  Przedruk z „Kultury” nr 10 (204). Pierwsza część artykułu Macieja Morawskiego „Nowa emigracja do Francji”.
 • Dywersja

  Sztandar Młodych, nr 3
  05.01.1965
  ( Polska )
  Recenzja zbioru artykułów Janusza Kolczyńskiego „Dywersja” (Warszawa 1964 „Iskry”) oskarżających Zachód o prowadzenie ideologicznej dywersji skierowanej przeciwko krajom socjalistycznym.
POWRÓT DO POCZĄTKU »