Logo Kultura Paryska 3 czerwca 2020
 • Dzieło poetyckie Wacława Iwaniuka

  Związkowiec
  ( Kanada )
  Recenzja „Wyboru wierszy” Wacława Iwaniuka wydanych staraniem Instytutu Literackiego w roku 1965.
 • M. Gomulka et les intellectuels

  Témoignages, nr 41
  --.01.1965
  ( Francja )
  Tłumaczenie artykułu opublikowanego pierwotnie na łamach „Kultury” nr 10 (204) pod tytułem „Polska Gomułki i List 34”.
 • Pologne

  Censure contre les arts et la pensée [Paris]
  03.01.1965
  ( Francja )
  Artykuł o aktualnej sytuacji w Polsce, procesie Melchiora Wańkowicza, Liście „34” protestującym przeciwko zaostrzaniu cenzury, konflikcie władz ze światem kultury i oskarżeniach wysuwanych pod adresem pisarzy ”szkalujących” Polskę za granicą.
 • Listy Gieorgija Cziczerina do Mariana Zdziechowskiego

  Slavia Orientalis, nr 1
  --.--.1965
  ( Polska )
  Wycinek zawiera jedynie początkowy fragment tekstu, w przypisie uwzględniony artykuł Stanisława Kościałkowskiego „Marian Zdziechowski”, opublikowany na łamach paryskiej „Kultury” nr 1-2(195-196).
 • Geoideologia paryskiej „Kultury”

  Walka, nr 47
  --.01-02.1965
  ( USA )
  Poglądów prorosyjskich dopatruje się autor notatki w artykule Juliusza Mieroszewskiego „Geoidelogia”, opublikowanym na łamach „Kultury” nr 12 (206).
POWRÓT DO POCZĄTKU »