Logo Kultura Paryska 13 listopada 2019
 • Pogłębiająca się Apatia

  Ameryka – Echo
  15.03.1964
  ( USA )
  Przedruk z londyńskich „Wiadomości”. Omówienie korespondencji z Warszawy londyńskiego tygodnika katolickiego „Tablet”, zawierającego rozmowę z młodym warszawiakiem o aktualnej sytuacji politycznej w PRL.
 • Obserwator Kapituluje …

  Dziennik Polski (Detroit)
  16.03.1964
  ( USA )
  List do redakcji „Dziennika Polskiego”, poruszający kwestie związane z opublikowanym na łamach tego pisma artykułem dotyczącym Wincentego Witosa.
 • Gombrowicz passionné de ... Gombrowicz

  France Observateur, nr 724
  19.03.1964
  ( Francja )
  Recenzja „Dziennika” Witolda Gombrowicza. (Wyd. franc.: Journal 1953-1956, Paris 1964 Julliard)
 • Staliniens et pro-chinois

  L'Express (Paris)
  26.03.1964
  ( Francja )
  Artykuł prezentuje stosunek „demokracji ludowych”, w tym PRL, do pogarszających się stosunków sowiecko – chińskich na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych.
 • O Dzienniku

  Kurier Polski (Buenos Aires), nr 339
  27.02.1064
  ( Argentyna )
  Czytelnik nawiązuje do przedrukowanego w „Kurierze Polskim”, z paryskiej „Kultury”, fragmentu „Dziennika”, w którym Witold Gombrowicz wyjaśnia swój stosunek do Niemców zawarty w tzw. „wywiadzie” przeprowadzonym z nim przez Barbarę Witek-Swinarską i ogłoszonym na łamach „Życia Literackiego” w kraju. Czytelnik zaleca ostrożność w relacjach z Niemcami, by „przypadkiem nie stać się narzędziem w ręku ich podstępnej propagandy”.
POWRÓT DO POCZĄTKU »