Logo Kultura Paryska 20 października 2020
 • Libro dei torti

  Tempo Presente
  --.02.1964
  ( Włochy )
  Omówienie współczesnej literatury sowieckiej z okresu tzw. chruszczowowskiej odwilży oraz antologii tej literatury zatytułowanej „We własnych oczach”, wydanej w Paryżu nakładem Instytutu Literackiego w roku 1964.
 • Znowu niewypał

  Słowo Powszechne
  ( Polska )
  Krajowy komentarz zaprzecza informacjom podanym przez Juliusza Mieroszewskiego w „Kulturze” nr 1-2 (195-196), o sporze między Polską i NRD, dotyczącym portu w Szczecinie.
 • Sprawa Gombrowicza

  Kurier Polski (Buenos Aires)
  16.02.1964
  ( Argentyna )
  Przedruk fragmentu „Dziennika Transatlantyckiego” Witolda Gombrowicza, ogłoszonego na łamach „Kultury” nr 12 (194), w którym wyjaśnia on okoliczności związane z przeprowadzoną rozmową w Berlinie Zachodnim z Barbarą Witek-Swinarską, opublikowaną później w Polsce na łamach „Życia Literackiego” jako „wywiad”.
 • Dokumenty … Dokumenty …

  Dodatek Tygodniowy „Ostatnich Wiadomości”, nr 7 (765)
  16.02.1964
  ( Niemcy )
  Przegląd aktualnych publikacji historycznych wydanych na emigracji.
 • Трижды Терц

  Посев
  21.02.1964
  ( Niemcy )
  Notatka komentuje zainteresowanie w prasie sowieckiej osobą Abrama Terca, po publikacji przez Instytut Literacki jego powieści „Sąd idzie” (1963).
POWRÓT DO POCZĄTKU »