Logo Kultura Paryska 20 października 2020
 • „Rewizjoniści”, Których Popiera Moskwa

  Dziennik Chicagoski
  07.01.1959
  ( USA )
  Przedruk z „Kultury” nr 12 (134).
 • Nagrody

  Kurier Polski, nr 74
  08.01.1959
  ( Argentyna )
  Informacja o dorocznych nagrodach przyznawanych przez organizacje emigracyjne.
 • Nowa klasa Dżilasa

  Kurier Polski, nr 74
  08.01.1959
  ( Argentyna )
  Recenzja „Nowej klasy” Milovana Dżilasa, poddającej krytyce system rządów w komunistycznej Jugosławii.
 • Sylwetki z więzień sowieckich. II Z Aleksandrem Prystorem w Butyrkach

  Kurier Polski, nr 74
  08.01.1959
  ( Argentyna )
  Więzienne wspominania Jerzego Pomiana, który w Moskwie, w roku 1941, dzielił celę z Aleksandrem Prystorem.
 • Wśród wydawnictw

  Orzeł Biały, nr 2 (862)
  08.01.1959
  ( Wielka Brytania )
  W przeglądzie wydawnictw emigracyjnych odnotowana pozycja Instytutu Literackiego, „Wybór pism” Simone Weil w przekładzie Czesława Miłosza.
POWRÓT DO POCZĄTKU »