Logo Kultura Paryska 29 stycznia 2020
 • Rada Polityczna a „zjednoczenie”

  Narodowiec nr 3
  ( Francja )
  Autor notatki odnosi się do konfliktu między prezydentem Augustem Zaleskim i Radą Polityczną, prowadzącymi bezskutecznie rozmowy mające doprowadzić do jedności emigracji.
 • „Kultura” bez kultury (Artykuł nadesłany) [I]

  Narodowiec nr 167
  ( Francja )
  Krytyczne odniesienie do artykułu Stanisława Zarzewskiego „Zjednoczenie bez treści”, „Kultura” nr 6 (80), będącym próba podsumowania polityki polskiej na emigracji. Dla Adama Zawiszy artykuł jest „paszkwilem” godzącym głównie w Stanisława Mikołajczyka i ruch ludowy.
 • „Kultura” bez kultury (Artykuł nadesłany) [II]

  Narodowiec nr 168
  ( Francja )
  Krytyczne odniesienie do artykułu Stanisława Zarzewskiego „Zjednoczenie bez treści”, „Kultura” nr 6 (80), będącym próba podsumowania polityki polskiej na emigracji. Dla Adama Zawiszy artykuł jest „paszkwilem” godzącym głównie w Stanisława Mikołajczyka i ruch ludowy.
 • Z Działalności Związku Przyjaciół Wsi Polskiej w Montrealu. Co pisze Korboński o walce PSL z komunistami i o Jałcie

  Narodowiec nr 270
  ( Francja )
  Walne Zebranie Przyjaciół Wsi Polskiej w Montrealu jest okazją do przypomnienia zasług i postawy ruchu ludowego na emigracji i w kraju w latach 1945-1947.
 • Reviews

  Fragment nieopisanej bibliografii obejmującej m. in. pozycje polskich autorów oraz opublikowany w „Kulturze” nr 5 (67) artykuł: José Ferrater Mora „Dwa znakomite dzieła”.
POWRÓT DO POCZĄTKU »