Logo Kultura Paryska 20 czerwca 2019
  • Książka z liściem wawrzynu

    Głos Polski (Buenos Aires)
    11.12.1953
    ( Argentyna )
    Omówienie wydanej przez Instytut Literacki powieści Czesława Straszewicza „Turyści z bocianich gniazd”, Paryż 1953
  • Relief of China's Acute Shortage

    The Manchester Guardian
    19.12.1953
    ( Wielka Brytania )
    Notatka oparta na opublikowanym w „Kulturze” nr 10 (72), podpisanym inicjałami P. S., artykule „Gdynia – Tientsin”, dotyczącym założonego w 1950 roku Chińsko - Polskiego Towarzystwa Maklerów Okrętowych Sp. z o. o. oraz polskiej aktywności na wodach Dalekiego Wschodu.
  • Polish – Chinese Crews

    Shipbuilding & Shipping Record nr 27
    31.12.1953
    Notatka oparta na opublikowanym w „Kulturze” nr 10 (72), podpisanym inicjałami P. S., artykule „Gdynia – Tientsin”, dotycząca polskiej aktywności na wodach Dalekiego Wschodu i problemom komunikacyjnym na statkach Chińsko-Polskiego Towarzystwa Maklerów Okrętowych, obsługiwanych przez mieszane polsko-chińskie załogi.
  • 1954_1_004

    Books Abroad, Norman, Oklahoma
    Winter 1953
    ( USA )
    Odnotowane numery „Kultury”: 4 (66), 5 (67), IV numer krajowy, 6 (68)
  • Що Европа думає про Америку?

    Молода Україна. Журнал української молоді. ч. 14-15
    --.12 1953 --.01.1954
    ( Kanada? )
    Omówienie tomu esejów politycznych pod redakcją Jamesa Burnhama „What Europe thinks of America” (New York 1953), prezentujacego europejski punkt widzenia na rolę i politykę Stanów Zjednoczonych. Wśród autorów Józef Czapski, Juliusz Mieroszewski i Ukrainiec Jurij Szerech.
POWRÓT DO POCZĄTKU »