Logo Kultura Paryska 20 września 2019
 • O czwartym marszałku Polski

  Ostatnie Wiadomości
  29.01.1950
  ( Niemcy )
  Krótki przegląd zawartości „Kultury” nr 1(27) z akcentem położonym na artykule Ryszarda Wragi „Czwarty marszałek Polski”.
 • Mój Notatnik

  Dziennik dla Wszystkich
  --.02.1950
  ( USA )
  Autor felietonu zestawia listę tytułów prasy światowej, których lektura jest konieczna, jeśli się chce być osobą dobrze poinformowaną. Wśród tytułów m. in. paryska „Kultura”.
 • Janczar Stalina

  Placówka, nr 4 (79)
  04.02.1950
  Omówienie artykułu Ryszarda Wragi „Czwarty marszałek Polski”, opublikowanego w „Kulturze” nr 1(27).
 • Polacy w Literaturze Francuskiej

  Dziennik Chicagoski
  09.02.1950
  ( USA )
  Notatka dotycząca artykułu Jana Zadeykańskiego, zamieszczonego w „Kulturze” nr 4-5 (21-22), traktującego o obecności Polaków w literaturze francuskiej od 1710 roku do czasów przedwojennych.
 • Rzadka okazja

  Związkowiec, nr 7
  12.02.1950
  ( Kanada )
  Zapowiedź odczytu Józefa Czapskiego w Toronto, w sali Związku Polaków w Kanadzie.
POWRÓT DO POCZĄTKU »