Logo Kultura Paryska 5 lipca 2020

Kazimierz Wierzyński
Tkanka ziemi. (Poezje)

Debiut Wierzyńskiego w Bibliotece „Kultury”, wydany po powrocie poety do Europy ze Stanów Zjednoczonych. W wyborze obecne są bliskie poecie motywy: uczucie osamotnienia, nostalgia za utraconą młodością i ojczyzną.

POWRÓT DO POCZĄTKU »