Logo Kultura Paryska 27 września 2020

Konferencja „Recepcja Kultury w PRL” Lublin - 22-23 X 2015 r.
Program 
 
22 X - czwartek
10.00 - 12.00 – Wydział Politologii UMCS (Plac Litewski 3)
prowadzenie – prof. dr hab. Mirosław Supruniuk
- ks. Adam Boniecki - „Kultura” czytana przez „Tygodnik Powszechny” 
- Mirosław Chojecki - „Kultura” w drugim obiegu
- Adam Michnik - „Kultura” w środowisku studenckim [nagranie rozmowy]
- prof. dr hab. Zdzisław Najder - „Kultura” czytana przez opozycję [nagranie rozmowy]
- Stanisława Wojnarowicz - Ankieta „Kultura” w bibliotekach 
- Andrzej Paluchowski - „Kultura” w bibliotekach PRL 
- kpt. ż. w. Józef Gawłowicz - „Kurier Giedroycia” ze Szczecina 
 
12.30 - 14.30 – Wydział Politologii UMCS
prowadzenie - Wojciech Sikora, Prezes Stowarzyszenia Instytut Literacki „Kultura” i prof. dr hab. Grzegorz Janusz, Dziekan Wydziału Politologii
- prof. dr hab. Konrad Tatarowski - Paryska „Kultura” i jej współpracownicy w programie Rozgłośni Polskiej RWE
- Jerzy Diatłowiecki - „Kultura” z perspektywy MSW na podstawie filmu z udziałem gen. Czesława Kiszczaka 
- Józef Tejchma - „Kultura” z perspektywy KC PZPR [nagranie rozmowy]
- dr Małgorzata Ptasińska - Władza PRL wobec paryskiej „Kultury” 1956-1990 
- dr Bartosz Kaliski - Proces Macieja Kozłowskiego i innych tzw. taterników 1970 r. Przygotowania, przebieg, reperkusje 
- prof. dr hab. Andrzej Friszke - Korespondencja Giedroycia z krajowcami
 
15.30 - 18.00 - Klasztor Dominikanów (ul. Złota 9)
prowadzenie - prof. dr hab. Andrzej Mencwel
- prof. dr hab. Rafał Habielski - Pisarstwo Juliusza Mieroszewskiego w kraju. Rekonesans;
- dr Łukasz Garbal - Jan Józef Lipski i „Kultura”;
- Jerzy Kisielewski - Szczególny przypadek: Kisielewski;
- prof. dr hab. Marek Kornat - Czy geopolityka straciła znaczenie? Artykuł Stefana Kisielewskiego a Jerzy Giedroyc;
- Piotr Kłoczowski - Od mniejszości do marginalizacji. Kartka
z dziejów inteligencji polskiej; 
 
18.30 - prezentacja książek z serii „W kręgu paryskiej Kultury”, Instytut Książki i
odsłonięcie tablicy dedykowanej pamięci Jerzego Giedroycia
 
23 X - piątek
9.00-9.20 - Biblioteka Główna UMCS (ul. I. Radziszewskiego 11)
- Otwarcie wystawy „Jerzy Giedroyc i jego dzieło”
 
9.20-10.45 - Biblioteka Główna UMCS
prowadzenie - prof. dr hab. Iwona Hofman
- prof. dr hab. Paweł Rodak - „Kultura” w dziennikach pisarzy
- prof. dr hab. Andrzej S. Kowalczyk - „Kultura” wśród literatów 
 
11.00 - Inauguracja roku akademickiego, Aula Uniwersytecka (Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5)
- Wręczenie Nagrody im. Jerzego Giedroycia.