Logo Kultura Paryska 21 lipca 2019

Wyniki II. edycji konkursu (za 2018 r.)

Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura i Fundacja Kultury Paryskiej informują, że jury podjęło decyzję o przyznaniu nagród w II. edycji konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie, związane tematycznie z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu.

Jury – w składzie: Bogumiła Berdychowska, prof. Rafał Habielski, Wojciech Sikora, prof. Rafał Stobiecki, dr Marek Żebrowski – postanowiło przyznać nagrody:

- w kategorii pracy magisterskiej: Pani Dominice Brenzel za pracę pt. „Między antropologią a autobiografią. Wybrane wątki z twórczości Alicji Iwańskiej” (praca obroniona na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).
Nagroda wynosi 7.000 PLN (brutto).

– w kategorii rozpraw doktorskich: Pani Annie Marii Jackowskiej za pracę pt. „Sowiety na ławie oskarżonych. Polskie uczestnictwo w propagandowej wojnie we Francji w latach 1947-1952” (praca obroniona w Instytucie Historii PAN w Warszawie i wydana w formie książkowej w 2018 roku).
Nagroda wynosi 10.000 PLN (brutto).

O terminie i miejscu wręczenia nagród poinformujemy niebawem.

Przypominamy, że w I. edycji konkursu nagrodę przyznano Pani Monice Podkówce za pracę magisterską pt. „Tropami „przygody” dziennikarskiej Gustawa Herlinga-Grudzińskiego na łamach „Tempo Presente”.

Organizatorzy zachęcają do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu – prace, obronione w latach 2018-19 mogą być nadsyłane do 15 października 2019 roku. Regulamin konkursu znaleźć można w portalu Instytutu Literackiego TUTAJ

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: kontakt@instytutliteracki.com

Fundacja Kultury Paryskiej i Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura. Maisons-Laffitte, 10 stycznia 2019 r.