Spis listów

Mapa turystyczna Rumunii (wyd. Osin, 1939) z naniesionymi obozami dla polskich uchodźcówMapa turystyczna Rumunii (wyd. Osin, 1939) z naniesionymi obozami dla polskich uchodźców.
Stan z 31 grudnia 1939 r. Mapa znaleziona w zbiorach Jerzego Giedroycia, została sporządzona na podstawie sprawozdania Paula Supera – dyrektora amerykańskiej Komisji Pomocy Polskim Uchodźcom w Rumunii. Paul Super (1880–1949) Amerykanin, organizator i dyrektor generalny „Polskiej YMCA”. Autor kilku prac o Polsce, w tym historycznych. Polska YMCA we współpracy z innymi organizacjami pomocowymi m.in. z Amerykańską Komisją Pomocy Polakom działała w Rumunii do grudnia 1941 r..