Spis listów

Indeks nazwisk

IMIĘ I NAZWISKO PIERWSZE WYSTĄPIENIE WYSTĘPUJE TAKŻE W LISTACH
Abel Teodor 52 73, 76, 81, 84, 85
Aleksandrowicz Tomasz 72 86
Arciszewski Tomasz 46 62
Artur Potocki 68
Barański Jan 11
Bartel Kazimierz 15
Bączkiewicz 48
Bączkowski Włodzimierz 1 2, 20, 26, 72
Beck Józef 14 61
Biddle Anthony Joseph Drexel 52
Bielawski 4 53, 76
Bielecki (inny) 15
Bienkowski Krzysztof (Łada) 86
Bobrowski Czesław 14
Bocheńska Maria Elżbieta z domu Pruszyńska 7 55, 56
Bocheński Adolf 3 6, 7, 20, 27, 29, 30
Bocheński Aleksander (Olo) 3 6, 7, 20, 27, 29, 41, 42, 55, 56, 58, 64, 68, 70, 78, 79, 84, 85
Bocheński Innocenty Maria 1 3, 7, 8, 9, 41, 47, 55, 65, 68
Boguszewski 86
Boleski 53
Borkowski Piotr 3 17, 18, 41, 44, 49
Borowska Irena 6 27, 30, 37, 65, 79, 83
Bronowski Witold 8
Bullitt Wiliam C, Jr. 52
Buzek Jan 28
Carig 4 52, 53, 76
Cathran albo Cothran 52 76
Celewicz Wołodymyr 24
Celiński Bolesław 8 29, 30, 31, 33, 45, 65, 67, 72
Cernca 46
Chałupka Edmund 56 58, 70
Ciołkosz Adam 17 18, 21, 23, 29, 30, 39, 50, 53, 55, 59, 64, 66
Dąb-Biernacki Stefan, generał 61
Doboszyński Adam 41
Dobrzyński 53
Doguszewski 72
Doncow Dmytro 9 12
Drohojewski Jan 4 53, 73, 81, 84, 85
Drymmer Wiktor Tomir 14
Dudziński 86
Działas, albo Dzialas 86
Falczyńska Bronislawa 32 46, 62, 70
Fiłosofow Dymitr 12
Frąckiewicz 66
Frydrychowicz Stefan 28
George Lloyd 19 73, 76
Gidyński Józef Kazimierz 4 52, 53, 73, 76, 81, 84, 85
Giedrajtis Balys 72 82
Giedroyć Ignacy 32
Giedroyć Henryk 6 32, 34 ,65, 72
Giedroyć Zygmunt 32
Giedroyć Tatiana (Szwecow) 6 30, 32, 35, 45, 56, 62, 65, 70, 72, 74, 78, 85, 86
Giedroyciowa Franciszka 9 30, 32, 37, 46, 62, 70, 80
Gisges-Gawroński Henryk 32
Górka Olgierd 10
Grosfeld Ludwik 18 48, 59
Grünbaum Izaak 10
Gutowski Stanisław 4 52, 53, 73, 76, 81, 85
Herodot Dmytro 33
Hidy Elly 78
Hlond August 41
Holban Teodor 2
Hoover Herbert 76
Hoppe Jan 20 29, 32, 46, 61, 79, 85
Jachimowicz Jan 6 81, 84, 85
Jawicz Jan, major 17 23, 24, 48, 60, 71
Jevigierski 48
Karczewski Jan (Nulek) 16 28, 34
Kaszubowski 85
Kisielewski 74
Klafkowski Alfons 84 85
Kleinbaum Mojżesz 10
Kleszczyński Ignacy 6 20, 25, 29, 38, 39, 41
Korfantowa Maria 85
Kot Stanisław 10 48
Kowalewski Jan 1 15, 72
Kozłowski Tadeusz 5
Krzyczkowski Janusz 14
Kuchta (woźny z Polityki) 46 80
Kutten 86
Kwapiński Jan 17 18, 56, 58, 70
Kwiatkowski Eugeniusz 11
Langner Władysław 15 17
Lemesz Piotr 83
Lewicki 15
Lilienfeld-Krzewski Karol 61
Luxemburg 72
Ładoś Aleksander 5 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 38
Łączkowski Bohdan 1 6, 9, 11, 26, 41, 50, 71, 72
Łepkowski Jerzy 4
Łubienski 43 51
Majnargi (petlurowiec) 9 12
Matuszewski Ignacy 1
Melnyk Andrij 17 68, 69
Mikołajczyk Stanisław 1
Miłoszewski Zdzisław 46 48, 75
Młynarczyk (woźny z Polityki) 46 80
Mudryj Wasyl 24 38, 39, 55, 58
Nachnibida (Sergiusz Nachnybida) 15
Ney 72
Niedziałkowski Mieczysław 37 46, 61, 62
Niezbrzycki Jerzy (Ryszard Wraga) 2 6, 16, 27, 28, 30, 34, 48, 57, 61, 65, 72, 75 (?), 86 (?)
Olszewski Stanisław 24 25, 59,
Onacki Jewhen 9 12
Oparenko Michajło 15
Orski Jerzy 3
Ostaszewski Stanisław (Stanisław Orłowski) 86
Piasecki Julian 57
Piasecki Stanisław 20 29, 31, 32, 43, 46, 57, 61, 79, 85
Piotrowicz 46
Piskorski Florian 43 51
Poniatowski Juliusz 14 15
Popławski Jan 6 30, 32, 43, 45, 46, 65, 84, 85
Potocki Artur 68
Potocki Józef 68
Pożaryski Jan 6 20, 29, 30, 32, 37, 43, 46, 47, 65, 76, 78, 79, 84, 85
Prądzyńska Maria 2 5, 6, 8, 11, 16, 20, 35, 43, 72
Pruszyński Mieczysław "Miś" 3 6, 20, 27, 29, 30, 41
Pruszyński Xawery 2 3, 6, 20, 27, 29, 30, 41
Raczyński Roger 1 6, 11, 12, 17, 20, 21, 23, 27, 40, 47, 48, 52, 53, 56, 58, 59, 60, 65, 66, 70, 72, 73, 74, 81, 82, 86
Rataj Maciej 18 37, 46, 62(?)
Repeczko Antoni 11
Rogoż Stanisław 6
Roman Antoni 28 43, 75
Rostworowski Stanisław 16 17, 21, 43, 58, 70, 74
Rudnicki Janusz 14
Salski Jerzy 15
Scathigina / Jan Scazighino 85
Schaetzel Tadeusz 14
Schorr Mojżesz 10
Seyda 11 18, 25, 74
Shiffley (miss) 4 76
Sikorski Władysław 42 44, 54, 61, 64
Silberschein Adolf Henryk 10
Singer Bernard 26 27, 45, 50, 83
Skinder Tadeusz 16
Skiwski Wiktor 1 9?, 12?, 41
Skwarczyńska Anna 3 37, 61, 62, 85
Smogorzewski Kazimierz 42 59, 72
Sołowij Włodzimierz Paweł 49 68
Sommerstein Emil 10
Sosnkowski Kazimierz 1 5, 8, 14, 16, 23, 24, 60, 66, 71, 86
Stanisław Eugeniusz Skwarczyński 61
Stanisław Sadkowski 72
Stanisław Żejmo-Żejmis 85
Stankiewicz Tadeusz 18
Stańczyk Jan 50 59
Starzycka Pelagia 32 35, 36, 46, 62, 63
Starzycki Czeslaw A. 32 35
Stebelski Henryk 11
Stomma Stanisław 1 81
Strakacz Sylwin Jerzy 8
Stroński Stanisław 6 11, 18, 25, 66, 74
Studentowicz Kazimierz 30 31, 41, 43, 44, 58, 64, 65, 78, 79, 84, 85
Sukiennicki Wiktor 15 83
Swianiewicz Stanisław 6
Synowiecki Adam 41 68, 69
Syruczek Wacław 9 12, 20, 29, 74
Szczapa 61
Sznarbachowski Włodzimierz 66 - Dodatek
Szwarcbarth Ignacy 10 13
Śmigły-Rydz Edward 1 61
Świetlik Franciszek 52
Święcicki Jozef 1 45, 50
Tabaczyński Jan 15 17
Tennenbaum Henryk 17 18, 34, 44, 49, 55 (?), 64
Trajanow 46
Trzeciak Stanisław 1
Tyszkiewicz Michał 1 6
Ulatowski Jan 11 19, 26, 29, 31, 40, 51, 58
Wańkowicz Melchior 73
Warin Wiktoria 32 35, 36, 37, 46, 62, 63
Wasilewski Tadeusz 16 30
Wasiutyński Wojciech 1 2, 16, 18, 19, 20, 29, 39, 41, 53, 58, 66, 74
Weber-Chiriakowa Jewgienija 12
Welpa (Welta)? 41 68
Wenda Zygmunt 57 61
Werner Stefan 9
Węgierko Aleksander 83
Wieniawa-Długoszowski Bolesław 52 61, 72, 73
Wierzbiański Kazimierz 25 27
Winiewicz Józef 19 20, 26, 28, 40, 41, 43, 51, 53, 58, 64, 66, 70, 78, 79
Winiowski albo Wiśniewski M. Stanley 76 85
Witkowski Edward 81
Witos Wincenty 18
Wojciechowski Sergiej 12
Wolski Władysław 2 9, 20
Wondrausch Stanisław 86
Wróbel Tadeusz 74
Wroncki 15
Wysłouch Seweryn 6 27, 45, 50, 64, 75, 82, 83
Zakrzewski Tadeusz 43 58, 61, 86
Zaleski Wojciech 31 32, 38, 43, 46, 78, 79, 85
Zimnal Marian 86
Znaniecki Florian 52 73
Żaba Norbert 6 20, 26, 31, 45, 50, 64, 82
Żejmis Stanisław 66 79
Żłobnicki Jerzy 50 68, 69
Żółtowski Janusz 4 8, 52, 53, 55, 73, 77, 81, 85
Żukotyński Jan 17 24, 28