Spis listów

TEKSTY NA TEMAT


 • Bruski Jan Jacek, Londyn-Bukareszt-Stambuł. Przyczynek do działalności Włodzimierza Bączkowskiego w latach 1939-1940, Nowy Prometeusz – czasopismo naukowe Studium Europy Wschodniej UW, grudzień 2013
 • Benesz a Polska – wywiad z K.Wierzbiańskim, „ZH” nr 76/1986
 • Bocheński O. Innocenty Maria, De Virtute Militari. Zarys etyki wojskowej
 • Dorosz Beata, Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969, wyd. Więź, Warszawa 2013
 • Drymmer Wiktor Tomir, Zagadnienie żydowskie w Polsce w latach 1935-1939, „ZH” nr 13/1968, s.55
 • Dubicki Andrzej, Dzieje polskiej placówki dyplomatycznej w Bukareszcie (1919-1940), wyd. WUŁ, Łódź 2014
 • Dubicki Tadeusz, Polscy uchodźcy w Rumunii 1939-1945, wyd. Warszawska Oficyna Wydawnicza Gryf, Warszawa 1995
 • Dubicki Tadeusz, Ekspozytura »R« w Bukareszcie, grudzień 1939 – październik 1940. w: Mars – Problematyka i historia wojskowości, nr 1, wyd. Komisja Historyczna b. Sztabu Głównego, Londyn-Warszawa 1993 r., s.65
 • Dyplomacja polska w okresie II wojny światowej, wyd. Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, praca zbiorowa
 • Giedroyć Jerzy, Pomian Krzysztof, Autobiografia na cztery ręce, Czytelnik, Warszawa 1999
 • Janusz Rakowski, Diariusz wrześniowego dramatu, „ZH” nr 39/1977
 • Kossowska Stefania, Nie zamierzona autobiografia, „K” nr 7/598-8/599, 1997, s. 203
 • Kowalczyk Andrzej Stanisław, Od Bukaresztu do Lafitów, Jerzego Giedroycia rzeczpospolita epistolarna, wyd. Pogranicze, Sejny 2006
 • Krzyżanowski Wojciech, Lata bukareszteńskie, w numerach: cz. 1, „ZH” nr 38/1976, cz. 2, „ZH” nr 39/1977, cz. 3, „ZH” nr 43/1978, cz. 4, „ZH” nr 44/1978
 • Morawski Kajetan, Wspólna droga z Rogerem Raczyńskim. Wspomnienia, wyd. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1998
 • Olszewicz Bolesław, Obraz Polski dzisiejszej. Fakty, cyfry, tablice, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1938
 • Pamiętnik Marii Bartlowej, „ZH” nr 81/1987
 • Pobóg-Malinowski Władysław, Na rumuńskim rozdrożu, cz. 1, „K” 7/1948, cz. 2, „K” 8/1948, cz. 3, „K” 9-10/1948
 • Polscy uchodźcy w Rumuniii, Dokumenty z narodowych archiwów Rumunii, wyd. IPN, Warszawa – Bukareszt 2013, praca zbiorowa
 • Polska Służba Zagraniczna po 1 września 1939 r. wyd. Wydawnictwo Stowarzyszenia Pracowników Polskiej Służby Zagranicznej, Londyn 1954, praca zbiorowa
 • Przed Wrześniem i po Wrześniu. Ze wspomnień młodych dyplomatów II Rzeczpospolitej, wyd. PWN, Warszawa 1998, praca zbiorowa
 • Raczyński Roger, Zapiski, „K” 9-10/1948
 • Rutowska Maria, Serwański Edward, Straty wśród pisarzy polskich w czasie II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej 1939-1945, wyd. Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Warszawa 1980
 • Senatorowie w latach II wojny światowej – zamordowani, zaginieni, zmarli. wyd. Biuro Informacyjne Kancelarii Senatu, Warszawa 1998. praca zbiorowa
 • Sokolnicki Michał, Ankarski dziennik 1943-1946, wyd. Veritas, Londyn 1974
 • Sprawa ukraińska, „ZH” nr 71/1985
 • Supruniuk Mirosław A., Uporządkować wspomnienia. Nieautoryzowane rozmowy z Jerzym Giedroyciem, wyd. TPAE, Toruń 2010
 • Tendyra Bernadetta (opr.), Archiwum prof. Stanisława Kota, List Jerzego Kurcjusza do profesora Kota, „ZH” 75/1986
 • Timoszewicz Jerzy, Fiłosofow-Czapski-Stempowski, „K” nr 4/607, 1998, s. 139
 • Torzecki Ryszard, Polska i Ukraińcy – Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczpospolitej, wyd. PWN, Warszawa 1993
 • Torzecki Ryszard, Kwestia ukraińska w polityce III Rzeszy 1939-1945, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1972
 • Wenda Zygmunt, Z marszałkiem Śmigłym, wspomnienia. cz. 1, „ZH” nr 98/1991, cz. 2, „ZH” nr 99/1992, cz. 3, „ZH” nr 100/1992, cz. 4, „ZH” nr 101/1992
 • Winiewicz Józef, Co pamiętam z długiej drogi życia, wyd. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1985
 • Zbyszewski Wacław Alfred, Prof. Kot i ludowcy, których znałem, „K” nr 5/1976
 • Żebrowski Marek, Jerzy Giedroyć. Życie przed Kulturą. wyd. WL, Kraków 2012