Spis listów

List-71     List do Jana Jawicza (?)    


25/I-40

Szanowny Panie Majorze,

Przerażony stanem spraw mniejszościowych – a specjalnie ukraińskich – w Angers przesyłam notatkę poświęconą temu zagadnieniu. Może Pana zainteresuje. Przesyłam ponadto informacje z Aten (to jest ściśle poufne), które może zainteresują Pan Generała. Na koniec awizuję, że utworzyłem tu półprywatne biuro zajmujące się sprawami ukraińskimi, sowietami i Bliskim Wschodem. Jeżeli byłyby potrzebne jakiekolwiek opracowania z tej dziedziny to proszę się nią posługiwać, są w niej doskonali spece. Zwracam również uwagę na raport w sprawie ukraińskiej, który Ambasada przesyła tym kurierem do Pana Generała. To co u nas słychać opowie Panu dokładnie p. Bohdan Łączkowski.

    Serdeczny uścisk dłoni
    Jerzy Giedroyć