Spis listów

List-57     List do płk. Zygmunta Wendy (?)     1940-01-27


Bucuresti 27/I - 40

Szanowny Panie Pułkowniku. Przesyłam trochę materiałów z prośbą o przedstawienie ich Panu. Niestety do zwrotu z wyjątkiem analizy listów z kraju. Sądzę, że może to być interesujące. Od Jerzego dostałem kartkę z Avignion. Granicę francuską przejechał bez kłopotu, a nawet b. kurtuazyjnie traktowany. Ostatnią wiadomość polityczną podam p. Julianowi do zreferowania ustnie. Ponieważ okazje są nie bardzo często, poproszę o odpowiedź na mój poprzedni list. Mój wyjazd się odkłada ciągle m.in. z powodu trudności z wizą francuską. Czy można będzie za pośrednictwem p. Juliana dostać materiały, o których pisałem poprzednio? Wydaje mi się, że są coraz ważniejsze i pilniejsze.


(1) - Edward Śmigły-Rydz przy sztalugach. Dragoslavele, 1940.
(2, 3) - Relacja z rozmowy M. Wańkowicza z J. Poniatowskim o 1939 r.