Spis listów

List-45     List do Norberta Żaby     1940-01-16


Bukareszt 16/I

    Kochany Żabiszonie

    Z dużą niecierpliwością czekam odpowiedzi od Ciebie. Idzie mi o wiadomości z listy, a więc:
1) wiadomości o Zyngerze
2) Wysłouch i jego książka
3) przynaglenie Święcickiego z "Kur. Wil", by odpowiedział na moje listy
4) Gaz. Codz i Kurier zaprenumerowałem 3 egzemplarze i przekazałem roczną prenumeratę. Nie dostaję gazet.
5) Dzięki Celińskiemu delegat lit. w Genewie zwrócił się do kowieńskiego M.S.Z. o wizę dla mnie i dla żony. Czy masz możność poparcia. Mieli ewentualnie wizę przekazać poselstwu lit. w Paryżu.
6) dowiedz się jaka jest komunikacja między Wilnem i Warszawą. Czy łatwa i czy kosztowna i w jakiej walucie.
7) Napisz do Święcickiego, by pisywał korespondencje z Wilna do "Kuriera", bo chcemy mu płacić.
Błagam Cię o szybką odpowiedź. Ja z powodu wiz ruszę najwcześniej do Paryża. Miałem list przez Genewę od Jana Popł. żywy i zdrowy. Może do niego napiszesz. Adres Chłodna 16.

    Czekam wiadomości i całuję Cię
    Jurek


Norbert Żaba w Sztokholmie, 1993 r.