Spis listów

List-44     List do prof. Henryka Tennenbauma     1940-01-16


Bukareszt 16/I

    Szanowny Panie Profesorze

    Załączam nr "Warschauer Zeitung" z wiadomością o Banku Emisyjnym, która zapewne Pana zainteresuje. Miałem informacje z Warszawy datowane z 20/XII, że Studentowicz jest w Warszawie. Sądzę, że dobrze by było go wyciągnąć (może to łatwo zrobić Budapeszt) albo może wpłynąć, by współpracował w tym banku emisyjnym4. Najbardziej mnie martwi woj. Borkowski. Sprawa jego wyciągnięcia ślimaczy się, głównie z powodu pieniędzy. Koszt wydostania wynosi obecnie od 100 do 200 dol. Depeszowaliśmy do Pana z prośbą o otwarcie kredytu ambasadzie, gdyż to przekracza jej możliwości finansowe. A jego obecność jest już wprost paląca. Miałem tu konferencję z Ukraińcami, która się udała b. dobrze. Przesyłam odpis raportu do wiadomości. Obawiam się tylko jaki będzie dalszy ciąg tego w Paryżu. Zostałem wezwany przez gen. Sikorskiego do prezydium. Niestety nie wiem do jakiej roboty. Zaskoczyło to mnie trochę, gdyż zgłosiłem się tu do armii. Mam zamiar przyjechać – kiedy – trudno określić, gdyż do tej pory ambasada francuska w Bukareszcie nie dostała dla mnie wizy z Que d'Orsay.

    Proszę przyjąć wyrazy poważania i pozdrowienia od żony
    Jerzy Giedroyć


Jerzy Giedroyć, Bernard Singer, Ludwika Ciechanowiecka i Ksawery Pruszyński, na pokładzie MS Piłsudski.
Powrót z Wystawy Światowej w Nowym Jorku, 1939 r.