Spis listów

List-38     List do Aleksandra Ładosia (?)     1939-12-30


Bukareszt 30 XII

Szanowny Panie Ministrze

    W załączeniu pozwalam sobie przesłać luźne uwagi o Z.S.S.R oraz sprawozdanie red. I. Kleszczyńskiego z Węgier. Obecnie na skutek polecenia min. Zaleskiego zajmuję się wydostaniem W. Mudryja z Krakowa. Organizuję wreszcie zjazd tutejszych Ukraińców na 7 stycznia.

    Łączę wyrazy głębokiego szacunku

    Jerzy Giedroyć