Spis listów

List-25     List do Aleksandra Ładosia (?)     1939-12-19


Bukareszt 19/XII


    Szanowny Panie Ministrze

    Przesyłam notatkę zrobioną przez p. St. Olszewskiego, który dzisiaj przekroczył granicę i ma zamiar udać się do Paryża z ramienia porozumienia stronnictw lewicowych. Piątkowym kurierem prześlę raport p. Ign. Kleszczyńskiego, który powrócił z Budapesztu, gdzie miał zbadać sytuację ukraińską.
    Załączam ostatnie wiadomości z protektoratu oraz ocenę sytuacji opracowane przez p. Wierzbiańskiego.

    Łączę wyrazy prawdziwego szacunku
    Jerzy Giedroyć