Spis listów

List-23     List do Jana Jawicza     1939-12-15


Bukareszt 15/XII

    Drogi Panie Majorze

Przesyłam z polecenia Raczyńskiego dla Generała odpis raportu z moich prac ukraińskich. Załączam ostatnie wiadomości z protektoratu oraz zapowiadaną notatkę Ciołkosza. Tego ostatniego prosiłem, by opracował notatkę o charakterze politycznym – może specjalnie być ciekawa dla orientowania się w nastrojach kraju.

    Sciskam serdecznie dłoń

    Jerzy Giedroyć