Spis listów

List-14     List do gen. Kazimierza Sosnkowskiego     1939-12-06


Bukareszt, 6 grudnia 1939

   Szanowny Panie Generale
   Pozwalam sobie przesłać w załączeniu odpisy 2ch notatek, które posłałem p. Min. Ładosiowi. Jedna dotyczy spraw czeskich i jest opracowana przez jednego z moich współpracowników, którego uważałbym za najlepszego znawcę zagadnień czeskich i słowackich. Druga dotyczy „granicy”. Obejmuje tylko „inicjatywę prywatną”, a nie organizacje, których się tu tworzy multum jak O.P.K. (Organizacja Pracy na Kraj . Na czele Beck, Schaetzel i Drymmer), P.O.W (wojskowi zwolennicy Marsz. Śmigłego) oraz min. Poniatowskiego (Bobrowski, Krzyczkowski, Rudnicki wszyscy 3ej z Min. Rolnictwa), która wysuwa koncepcję Polskiej Republiki Rad dla ratowania narodu.
    Przesyłam również ostatnie nry „Kuriera Polskiego”, który wydaję w Bukareszcie, gdyż nie wiem czy dociera do Paryża.

                      Łączę wyrazy głębokiego szacunku
                                              Jerzy Giedroyć

>

Twoja przeglądarka nie wspiera wyświetlania dokumentów w formacie pdf. Kliknij tutaj aby pobrać dokument.


Sanacja przeciwko „Polsce francuskiej”,
Stanisław Roztworowski,
Tekst niedrukowany