Spis listów

List-13     List do A. Ładosia     1939-12-06


Bukareszt 6-XII-39

   Szanowny Panie Ministrze

    Przesyłam w załączeniu notatkę o sprawach czeskich i możliwościach Polski na tym terenie oraz parę informacji z protektoratu.
    Memoriał Szwarbartha do Kongresu syjonistycznego i Agencji żydowskiej zapewne będę miał w piątek. Prześlę ją ew. z pewnymi odpowiedziami na ankiety najbliższym kurierem

                   Łączę wyrazy prawdziwego poważania
                                                    Jerzy Giedroyć