Spis listów

List-10     Nieznany adresat     1939-12-04


4/XII Bukareszt

[Notatka]
    Nawiązałem kontakt z posłem Szwarcbarthem, który znajduje się w Bukareszcie. Zakomunikował mi, że organizuje się Komitet reprezentujący Żydów polskich, w skład którego wschodziłby on, Kleinbaum (obecnie w Kownie, w najbliższym czasie będzie w Szwajcarii) oraz Silberschein (Genewa, kierownik Agencji pras.-prop.). Ma to zdecydowany charakter sjonist. – Szwarcbarth twierdzi, że rozszerzą go na inne ugrupowania.
    Szwarcbarthowi zakomunikował prof. Olgierd Górka, że prowadzi dział narodowościowy przy rządzie polskim. Szwarcbarth wybiera się zresztą do Paryża na skutek listu prof. Kota, który przewiduje kooptację jego do Rady Stanu.
    Z wybitniejszych działaczy żydowskich jest we Lwowie Schorr, (którego zamierzają żydzi przewieźć do Rumunii) oraz pos[eł] Sommerstein, który był więziony przez bolszewików i obecnie jest na wolności. W moim przekonaniu jest on najwybitn. politykiem żydowskim z Kleinb[aumem]. Prosiłem tych Panów prywatnie, by opracowali rodzaj ankiety wśród działaczy żydowskich obejmującej dezyderaty żydowskie w stosunku do państwa polskiego oraz ich możliwości pomocy i współdziałania z rządem dla przedstawienia Panu Ministrowi.
   Był tu b. poseł Grünbaum, który ze Szwarcbarthem opracował memoriał dla Agencji żydowskiej jako poufny. Mam otrzymać odpis, który prześlę.
    Przesyłam notatkę uchodźców żydowskich z Warszawy opracowaną przez nich dla żyd. Weltvereinu w Zurychu. Traktują ją jako tajną.

    Jerzy Giedroyć