Spis listów

List-02    List do Włodzimierza Bączkowskiego     Bukareszt 27/XI [1939]


Bukareszt 27/XI [1939]

   Drogi Panie Włodzimierzu
   Dziękuję za ciekawy list. Odpowiadam tymczasem w paru słowach, bo jedzie zaraz kurier.
1) Zapewne niedługo pojadę do Paryża, gdzie mam luźne dotychczas propozycje od Rządu w dziedzinie mniejszościowej. Jeśli to będzie realne to liczę na Pana współpr.[acę] i chcę to w Paryżu przeforsować.
2) B. pilnie proszę o wiadomości z odcinka ukraińskiego – adresy + nazwiska działaczy i prasy. Ze swej strony zrewanżuję się najbliższym kurierem o sytuacji ukraińskiej na moim terenie.
3) Z Jerzym jest źle. W Paryżu p. Maria Panu wszystko opowie. Idzie na niego ogromna nagonka. Władek Wolski pracuje ze mną jakoś dajemy sobie radę. Holban Pana czule wspomina. Jakoś nasza paczka zaczyna się zbierać. Do Paryża przyjadę z Wasiutyńskim.
4) Załączam parę „Kurierów” i bardzo proszę o wszystkie sprawy z nim związane.
5) Brakuje mi bardzo elementów paryskich, tak że będę wdzięczny za informacje jak wygląda sytuacja.

   Kończę i obiecuję najbliższym kurierem t.j. w piątek wysłać obszerniejszy list.

   Jerzy Giedroyć

PS. Ksawery Pr. jest w drodze do Paryża do wojska. Ma mi napisać broszurę propag.[andową] w języku franc.[uskim]. Idzie o dane, których nie ma i którymi i ja nie rozporządzam. B.[ardzo] będę wdzięczny, jeśli Pan mu je da bezpośrednio lub przez p. Marię (Prądz.[yńską] mieszka Hotel Haussman, 6 rue de Helder). Dane dot.[yczące]:
1). dziejów walki narod.[ów] przedwoj.[jennych] Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Ukraińców rosyjskich. O każdym osobno, krótka notatka.
2). przebiegu w każdym tym kraju z dokładn.[ymi] datami jak po wybuchu rewolucji stopniowo uniezależniały się od Rosji aż ku pełnej samodzielności.


(1) - Zygmunt Hertz, Jerzy Giedroyć i Maja Prądzyńska przed domem, lata 70. Fot. Henryk Giedroyć, AIL
(2, 3) - Wspomnienie B. Heydenkorna o Maji Prądzyńskiej,
nieopublikowane w "Kulturze" syg. MO 1995/0083
(4) - Jerzy Giedroyć, Bernard Singer, Ludwika Ciechanowiecka i Ksawery Pruszyński, na na pokładzie MS Piłsudski.
Powrót z Wystawy Światowej w Nowym Jorku, 1939 r.