Logo du portail Kultura Paryska 25 septembre 2020
A-Z
Krzysztof Grygajtis, Twórcy programu politycznego paryskiej „Kultury”: przedstawiciele nurtu prometejskiego

Kraków 2009

„Państwo i Społeczeństwo”, nr 1, 2009

Ewa Wiegandt, Kresy we współczesnych badaniach literackich

Warszawa 2008

„Prace Filologiczne”, LV /2008, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego   

Bogumił Grott, Problematyka ukraińska w paryskiej" Kulturze" w latach 1989-2000

Warszawa, Poznań, 2007

„Sprawy Narodowościowe”, 30 /2007, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk   

Konrad Rokicki, Służba Bezpieczeństwa wobec inteligencji twórczej od Października ’56 do Marca ’68

Warszawa 2006

„Pamięć i Sprawiedliwość”, 2 (10) / 2006

Andrzej Skwarski, Współczesny dylemat polityki bezpieczeństwa – między Rosją a Unią Europejska

Łódź 2006

„Homo Politicus”. Rocznik politologiczny. 1/2006

Jeremi Sadowski, Polscy federaliści i konfederaliści w czasie II wojny światowej

Warszawa 2005

„Studia Europejskie”, 3/2005

Marek Kornat, Między literaturą a polityką. Korespondencja Jerzego Giedroycia z Czesławem Miłoszem

Paryż 2004
„Zeszyty Historyczne”, zeszyt 150

Iwona Hofman, Litewskie wątki w życiu i programie politycznym Jerzego Giedroycia

Pułtusk 2004

„Polityka i Społeczeństwo” 1/2004

Bartosz Kaliski, Przerzut od Giedroycia

Warszawa 2004

„Karta”, 40/2004. Ośrodek KARTA.

Andrzej St. Kowalczyk, Jerzy Giedroyc w Bukareszcie (1939-1940)

Paryż 2001
„Zeszyty Historyczne”, zeszyt 136

RETOUR VERS LE HAUT DE LA PAGE »