Logo du portail Kultura Paryska 30 septembre 2020
t
Tymon Terlecki
Biografia
Editorialiste ur. 10 sierpnia 1905 w Przemyślu zm. 6 listopada 2000 w Oksfordzie

Pisarz, teatrolog, organizator życia kulturalnego na emigracji.
Pierwsze lata życia spędził we Lwowie, gdzie skończył gimnazjum i podjął studia polonistyczne pod okiem Juliusza Kleinera. W latach 30. stypendysta rządu francuskiego, po powrocie został wykładowcą w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej w Warszawie. W 1939 r. wstąpił do Armii Polskiej we Francji, gdzie wydawał (do 1949 r.) czasopismo „Polska Walcząca”.
Po wojnie zamieszkał w Londynie, był też profesorem w Chicago. W „Kulturze” publikował od pierwszego numeru – recenzje i eseje poświęcone teatrom i dramatom, równie często opisując zarówno bieżące sytuacje krajowe, jak i publikując wnikliwe uwagi o historii teatru.
Przetłumaczył „Ciemność w południe” Arthura Koestlera, która ukazała się w „Kulturze” 16-17/1949.
Zredagował monumentalne dzieło „Literatura polska na obczyźnie w latach 1940-1960” wydane w roku 1963 nakładem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie (ZPPO).

 

RETOUR VERS LE HAUT DE LA PAGE »