Paris “Kultura” logo 31 October 2020
A-Z
Adam Zagajewski
Biografia
Poet ur. 21 czerwca 1945 we Lwowie

Poeta, eseista i tłumacz. Lwowiak, dzieciństwo spędził w Gliwicach, tam też skończył liceum. Studiował psychologię i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W 1975 r. w związku z podpisaniem „listu 59” objęty zakazem druku. W 1978 r. został założycielem Towarzystwa Kursów Naukowych. Związany z krakowską Nową Falą (grupa poetycka Teraz). W 1981 r. wyemigrował do Paryża i nawiązał współpracę z „Kulturą”, w której ukazywały się jego wiersze. W 1983 r. w ramach Biblioteki „Kultury” wyszedł zbiór jego poezji pt. „List. Oda do wielości”. W 1994 r. uhonorowany Nagrodą Literacką im. Zygmunta Hertza (za rok 1993).
Wykładowca Uniwersytetu w Houston i w Committee on Social Thought na Uniwersytecie w Chicago. Członek redakcji „Zeszytów Literackich”. Laureat nagrody Vilenica w 1996 r. i Nagrody Adenauera w 2002 r. Od 2002 r. mieszka w Krakowie.

RETURN TO THE BEGINNING »