Paris “Kultura” logo 7 July 2020
A-Z
Stanisław Swianiewicz
Teksty najważniejsze

Sowieckie trudności gospodarcze a Polska, „Kultura” 1966, nr 1-2.
400-lecie Uniwersytetu Wileńskiego,  „Kultura” 1978, nr 10 (373).
Idea wspólnoty środkowo-europejskiej, „Kultura”, 1977, nr 7-8 (358-359).
90-lecie Kazimierza Okulicza, „Kultura”, 1980, nr 391.Klasowa struktura Europy Wschodniej, „Kultura” 1981, nr 7-8.Wznowienie sprawy Katynia, „Kultura” 1989, nr 3.Wspomnienie o mojej żonie Olimpii, „Kultura” 1991, nr 11.USB w perspektywie historycznej, „Zeszyty Historyczne” 1981, z. 55.Refleksje geopolityczne, „Zeszyty Historyczne” 1980, z. 53.Wspomnienia o Wiktorze Sukiennickim, „Zeszyty Historyczne” 1983, z. 67.

 

RETURN TO THE BEGINNING »