Paris “Kultura” logo 20 July 2019
A-Z
Piszą o Innocentym Marii Bocheńskim

Olgierd Budrewicz, Mnich w ostrogach [w:] Ludzie trudnego pogranicza
           Warszawa 1990. 
Władysław Stróżewski, O. Profesor Józef Maria Bocheński
           „Kwartalnik Filozoficzny” 1995, tom XXIII. 

 

RETURN TO THE BEGINNING »